0 LIVE

Τοποθέτηση Κοντονή στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού

Κοντόνης

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Σταύρος Κοντονής  ο οποίος βρίσκεται στο Λουξεμβούργο για την Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού της Ε.Ε. στην τοποθέτησή του για το ζήτημα της χρηστής διακυβέρνησης στις αθλητικές ομοσπονδίες που ανέκυψε με τις πρόσφατες έρευνες για τη FIFA ανέφερε  τα εξής:

«Η διαφθορά και η διαπλοκή στον χώρο του αθλητισμού συνιστούν φαινόμενα σύνθετα, ως προς τα αίτια που τις προκαλούν και τις αναπαράγουν και τις μορφές υπό τις οποίες εκδηλώνονται, καθώς επίσης και εξαιρετικά περίπλοκα στην αντιμετώπισή τους. Απαιτούν συνεχώς, αφενός την αναζήτηση λύσεων για τον περιορισμό και την άμβλυνσή τους, αφετέρου την εγρήγορση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αθλητικής οικογένειας, της κοινωνίας και βεβαίως -κατά μείζονα λόγο- της πολιτείας.

Τα εν λόγω φαινόμενα παρατηρούνται και αναπτύσσονται παράλληλα με άλλες παράνομες εκδηλώσεις, όπως η βία, με την οποία υφίσταται στενή σχέση αλληλεπίδρασης.

Προσφάτως ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην ελληνική βουλή νόμος, οι διατάξεις του οποίου βασικό στόχο έχουν να καταπολεμήσουν, όσο το δυνατόν δραστικότερα, επικίνδυνα φαινόμενα βίας, καθώς και διαφθοράς, που όλο και συχνότερα εμφανίζονται και διαρκώς εντείνονται.

Στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό αποκαλύπτεται η δράση κυκλωμάτων και εγκληματικών οργανώσεων, ασκούνται δε καθημερινώς πλέον διώξεις σε βάρος προσώπων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο.

Επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί η άτεγκτη και σθεναρή στάση της απέναντι στην εγκαθίδρυση και στη δράση ενός ιδιότυπου, προκλητικού και ασύδοτου καθεστώτος αυτονόμησης και ασυλίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ανεκτό από την ελληνική έννομη τάξη.

Αξίζει να τονιστεί ότι στην εξαιρετικά δύσκολη προσπάθειά μας να θεραπεύσουμε παθογένειες και εστίες πρόκλησης και μετάδοσης σοβαρών «ασθενειών» του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, βρήκαμε πολλές φορές αντίθετους και όχι αρωγούς μας, όπως ασφαλώς θα έπρεπε και θα αναμέναμε, τις εγχώριες, αλλά δυστυχώς και τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές.

Το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων του ποδοσφαίρου στην πραγματικότητα λειτουργεί κατά τις «ανέγγιχτες» βουλές όσων το διευθύνουν και υπό το μέχρι σήμερα νομικό καθεστώς ενεργούσε και επέβαλε κανόνες στα ποδοσφαιρικά δρώμενα πέραν και πάνω κάθε νόμου, ακόμη και του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, σοκαρισμένοι σταθήκαμε απέναντι σε απίστευτα και πρωτόγνωρα γεγονότα εμπλοκής προσώπων σχετιζόμενων με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) που συνελήφθησαν από αμερικανικές αστυνομικές αρχές με κατηγορίες, μεταξύ άλλων, όπως αυτές της εκβίασης, της δωροδοκίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αναφερόμαστε σε έναν μικρόκοσμο, που κρατά την τύχη του αθλήματος στα χέρια του, κρατώντας το δέσμιο και χειραγωγώντας το με αδιαφανείς διαδικασίες και μεθοδεύσεις, απομυζώντας τα οφέλη και πλουτίζοντας σε βάρος αυτού και των ανά τον κόσμο οπαδών του.

Είναι πλέον πασιφανές ότι, σε ένα χρυσοφόρο υπερπροϊόν, πάνω στο οποίο επενδύονται αμύθητα ποσά και στο οποίο το δέλεαρ του κέρδους τυγχάνει τεράστιο, υφίσταται γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη φαινομένων βαθιά αντικοινωνικών, όπως η διαφθορά.

Οι διεθνείς ομοσπονδίες, σωματεία του κοινού αστικού δικαίου, λειτουργούν ως υπερεθνικές οργανώσεις με αδυσώπητη ισχύ, ως οντότητες η δραστηριότητα των οποίων ευθέως αντίκειται σε αρχές της εθνικής κυριαρχίας, δοθέντος ότι επιβάλλουν αυτόνομα και ανέλεγκτα αποφάσεις μέγιστης νομικής και πολιτικής εμβέλειας.

Η συντεταγμένη πολιτεία στέκεται πολλές φορές ανήμπορη να αντιδράσει απέναντι στα φαινόμενα εκτεταμένης διαφθοράς και διαπλοκής που λαμβάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, φθείρουν και διαβρώνουν ολοένα και περισσότερο και απαξιώνουν πλήρως στα μάτια των φιλάθλων και της κοινωνίας δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, εφόσον στοχεύουν σε αξίες παντελώς ανοίκειες και ασύμβατες με τον αθλητισμό, με αποκλειστικό κίνητρο των αυτουργών τον προσπορισμό παράνομου κέρδους.

Είναι, εξάλλου, γεγονός ότι, για να φθάσουμε στον απόλυτο περιορισμό των φαινομένων, πέραν της συνεργασίας και της συνδρομής όλων των ενδιαφερομένων κρατικών και θεσμικών φορέων, θα χρειαστούν μακρόπνοες στοχεύσεις και εκτενείς μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η δικαιοσύνη (με την εισαγωγή κανόνων που προασπίζουν και προάγουν τη διαφάνεια και την ευνομία) και η αστυνόμευση (με την ουσιαστική υποστήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου και καταστολής καθώς και με την ανάπτυξη νέων δομών και αρχών πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικής δράσης).

Το πρόβλημα που εδώ περιγράφεται απλώνει τις ρίζες του παντού, έχει λάβει διαστάσεις πανευρωπαϊκές και στη βάση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από την κοινή ευρωπαϊκή και ξεχωριστά από την εσωτερική κάθε κράτους μέλους έννομη τάξη, με την ενδυνάμωση του νομικού και του εν γένει θεσμικού οπλοστασίου της, ώστε να διαθέτει αποτελεσματικά όπλα στη «μάχη» κατά των φαινομένων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταρχήν κρίνεται επιβεβλημένη και σκόπιμη η νομοθέτηση προς τον σκοπό του περιορισμού ή και της εξάλειψης των φαινομένων της διαφθοράς, της διαπλοκής και της βίας στον αθλητισμό, ακόμη δε ειδικότερα η θέσπιση ενός πλαισίου διατάξεων που θα ρυθμίζει τις σχέσεις και θα οριοθετεί δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών ομοσπονδιών υπό τη βασική αρχή της αυξημένης ισχύος και της αυτονόητης υπεροχής των ευρωπαϊκών νόμων, κανόνων ή οδηγιών έναντι κάθε διαλαμβανόμενης σε κανονισμό ή καταστατικό ομοσπονδίας διάταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, εξάλλου, πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο τη συνεννόηση και τη συνεργασία με τις εν λόγω ομοσπονδίες για τη λήψη δραστικών μέτρων που εγκαίρως θα αντιμετωπίζουν τα εν λόγω απαράδεκτα φαινόμενα, θα προωθούν και θα ενισχύουν τον εκδημοκρατισμό στον χώρο, υπό όρους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης».

 

Προτάσεις για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέργεσης

 

Επίσης ο κ. Κοντονής κατέθεσε τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του φαινομένου της φαρμακοδιέγερσης.

 

«Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι, τόσο ο ρόλος της Wada, όσο και η συμμετοχή της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στο ιδρυτικό της συμβούλιο, απαιτούν μια σταθερή, επεξεργασμένη προσέγγιση που να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της φαρμακοδιέγερσης, καταπολεμώντας με συστηματικό τρόπο τη μάστιγα του αθλητικού κινήματος.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να είμαστε αταλάντευτοι σε μια σειρά προτάσεων, θεσμικού, επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα, προτάσεις οι οποίες θα χαρακτηρίζουν το πνεύμα των αντιπροσώπων της Ε.Ε. στην Wada. Συνοπτικά σας προτείνουμε:

 • Εποπτεία στην αδειοδότηση φορέων που εμπορεύονται ενισχυτικές ουσίες
 • Ενίσχυση φορέων που ασκούν την πολιτική ενάντια στο ντόπινγκ
 • Συνεργασία με Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
 • Έλεγχος στην παραγωγή, εμπορία και διακίνηση των συμπληρωμάτων διατροφής
 • Εναρμόνιση με ιατρικό κώδικα
 • Συνεργασία με Εθνικούς Οργανισμούς Φαρμάκων
 • Διερεύνηση θέσπισης Αθλητικού Βιολογικού Διαβατηρίου (με διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων)
 • Επικαιροποίηση/ενσωμάτωση των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών με κανονισμούς Wada
 • Συνεργασία με Interpol/κατασταλτικούς φορείς
 • Αυστηροποίηση ποινών

Ωστόσο, βασική μας αρχή είναι η θέσπιση μια σειράς από προληπτικές/εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με πρωταρχικό και άμεσο τρόπο. Συνοπτικά:

 • Προώθηση της επιμόρφωσης στη πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Ενημέρωση αθλητικών φορέων, σωματείων, ακαδημιών
 • ‘Ένταξη πρωταθλητών στην διαδικασία πρόληψης και ενημέρωσης
 • Έμφαση στον σχολικό αθλητισμό και στον αθλητισμό αναψυχής

 

Αναφορικά, με τις ερωτήσεις της θεματικής για τον ορισμό των εκπροσώπων, θα θέλαμε να προτείνουμε την εξής πρωτοβουλία:

 • Ενίσχυση του ευρωπαϊκού ρόλου/τμήματος της πολιτικής ενάντια στην φαρμακοδιέγερση με θέσπιση ετήσιας συνάντησης των Υπευθύνων για τον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με παρουσία των εκπροσώπων μας στη Wada (στα 5 τακτικά μέλη θα προστίθενται οι υπεύθυνοι για την αθλητική πολιτική από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλίζεται η χάραξη μιας κοινής, σταθερής ευρωπαϊκής πολιτικής στο θέμα της φαρμακοδιέγερσης που θα συμβουλεύει δεσμευτικά τους εκπροσώπους μας στην Wada, ενώ ταυτόχρονα θα είναι ο φορέας ενημέρωσης και διάχυσης της γνώσης ενάντια στην φαρμακοδιέγερση στα εθνικά κοινοβούλια

 

 

Ο Υφυπουργός μίλησε και για τις πολιτικές ανάπτυξης και προστασίας του αθλητικού κινήματος σε εθνικό επίπεδο.

 

«Αυτονόητη προϋπόθεση της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού αθλητισμού είναι οι πολιτικές ανάπτυξης και προστασίας του αθλητικού κινήματος σε εθνικό επίπεδο.

Οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ηθικές ιδιαιτερότητες του αθλητισμού σε Εθνικό επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να αναπτυχθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την προστασία της ήδη καθιερωμένης δημοκρατικής διάστασης του αθλητισμού.

Ιδιαίτερα θετική επίδραση σχετικά με την προστασία των αυτοχθόνων παικτών μπορούν να έχουν δράσεις και συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών υπό το πρίσμα των ακόλουθων παραμέτρων.

 • Θεσμοθέτηση κοινωνικού διαλόγου μεταξύ φορέων και θεσμών εκπροσώπησης του αθλητισμού σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Εξασφάλιση της δημόσιας στήριξης του αθλητισμού.
 • Προστασία ανηλίκων αθλητών από κάθε μορφή εκμετάλλευσης, κυρίως εμπορικής.
 • Πολιτικές ανάπτυξης των εργασιακών δικαιωμάτων των ερασιτεχνών αθλητών
 • Πολιτικές διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των αθλουμένων μετά την ολοκλήρωση του αθλητικού βίου.
 • Πολιτικές προστασίας από την μονοπωλιακή εκμετάλλευση του αθλητισμού
 • Πολιτικές προστασίας της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών στον αθλητισμό.
 • Ποιοτική διεύρυνση των δομών εκπαίδευσης σχετικά με τον αθλητισμό
 • Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων
 • Ενίσχυση της οργάνωσης των αθλητικών δομών και φορέων σε τοπικό επίπεδο

 


ping_om2
pali_om2
ksifaskia_om2
arsi_logo_trans (1)
par_om2
hbf.header-logo-regular
badminton_om2
(rugby)
SPORTSLAND_LOGO_small