0 LIVE

Πινγκ πονγκ: Την Τρίτη οι δηλώσεις για την σχολή προπονητών!!

1

Η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία σχολής προπονητών Γ΄κατηγορίας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το θέμα, που εδώ και πολλά χρόνια απασχολεί τους ανθρώπους της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, παίρνει και τυπικά τον δρόμο του. Οι φίλοι του αθλήματος περιμένουν ανυπόμονα την έναρξη της σχολής, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της συσταθείσας επιτροπής διοίκησης θα είναι πιθανότατα η Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου. Η αρμόδια επιτροπή για την οργάνωση της εκδήλωσης, που συνεδρίασε πρώτη φορά χτες, έκανε επίσης γνωστό ότι η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής αρχίζει την προσεχή Τρίτη 19 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Το παράβολο συμμετοχής ορίστηκε τελικά στα 180 ευρώ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (www.httf.gr). Πέρα από την ανακοίνωση επισυνάπτονται για τους ενδιαφερόμενους η αίτηση για τη συμμετοχή στη σχολή και η Υπεύθυνη Δήλωση περί «μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη». Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. συνιστά σε όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή να διαβάσουν προσεκτικά και το επισυναπτόμενο φύλλο της κυβερνήσεως τους, ενώ σημειώνει ότι μπορούν καθημερινά να παίρνουν πληροφορίες από τη γραμματεία της ομοσπονδίας στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στη φωτό ο Νορβηγός προπονητής Μπέρνερ όταν είχε διδάξει στο προπονητικό σεμινάριο Α΄κατηγορίας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στην Αρχαία Ολυμπία).

Αρχές Σεπτεμβρίου η επιτροπή διοίκησης της σχολής θα συνεδριάσει ξανά και αφού κάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα οριστικοποιήσει τον πίνακα όσων δικαιούνται συμμετοχή, όπως και το πρόγραμμα σπουδών και διδασκόντων (ημερομηνίες-ώρες-τόπος). Επίσης, το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολής θα ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. από την οποία θα παρέχεται, όποτε αυτό απαιτείται, η απαραίτητη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. Θυμίζουμε ότι η πενταµελής επιτροπή, που θα διοικεί τη σχολή αποτελείται από τους:

1. Ιωάννα Μωραΐτη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως πρόεδρο.

2. Γεωργία Γαβρίλη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως µέλος.

3. Ελεάνα Κοτσίρη, υπάλληλο της Γ.Γ.Α., ως µέλος.

4. Εµµανουήλ Κολυµπάδη πρόεδρο του ∆.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως µέλος.

5. Γεώργιο Τσόπελα, µέλος ∆.Σ. και πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής της

Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ως µέλος. Γραμµατέας της επιτροπής ορίζεται η Μαρία Χαλκίδου υπάλληλος της Γ.Γ.Α. και διευθυντής της σχολής η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Κατερίνα Σπανού, που είναι και γενική γραμματέας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Αναλυτικά η ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.:

«Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Επιτρ. Αντισφαίρισης Γ’ Κατηγορίας, έτσι όπως αυτή συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.22198/21-7-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2118/B/1-8-2014), συνεδρίασε σήμερα 12 Αυγούστου 2014, και ανακοινώνει προς κάθε ενδιαφερόμενο τα ακόλουθα:

Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται από την Τρίτη 19-8-2014 έως και την Δευτέρα 1-9-2014. Είναι στην ευθύνη του αιτούντος να πρωτοκολληθεί η αίτησή του μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζει η Υ.Α. (εκτός της βεβαίωσης της Ομοσπονδίας που θα εκδοθεί από τις υπηρεσίες της και θα κατατεθεί υπηρεσιακά) στη Γ.Γ.Α. (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι 15180). Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης, έγκαιρα και εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος.

1. Στην αίτησή του ο αιτών θα πρέπει να αναγράφει ευκρινώς σε ποιο ακριβώς κριτήριο υπάγεται όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 7 της πιο πάνω Υ.Α..

2. Αντίγραφο της αίτησης (χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά) πρέπει να σταλεί με fax ή emailκαι στην ομοσπονδία προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης (e-mail Ε.Φ.Ο.Επ.Α.: info@httf.gr /fax: 2105223455)

3. Στην αίτηση ο αιτών/ η αιτούσα θα πρέπει να δηλώνει ευκρινώς σε ποια πόλη (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) επιθυμεί να φοιτήσει.

4. Ως παράβολο συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των εκατόν ογδόντα ευρώ (=180 €=) το οποίο θα κατατεθεί μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των δικαιουμένων συμμετοχή στη σχολή στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στην Ε.Τ.Ε.: (GR07 0110 0800 0000 0804 8056314).

5. Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής θα συνεδριάσει εκ νέου την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 και μεταξύ των άλλων θα προχωρήσει στις πιο κάτω ενέργειες:

i. Έλεγχο δικαιολογητικών με την διαδικασία που ορίζει η πιο πάνω Υ.Α.

ii. Οριστικοποίηση του πίνακα των δικαιουμένων συμμετοχή στη Σχολή.

iii. Οριστικοποίηση του προγράμματος (ημερομηνίες – ώρες – τόπος) σπουδών και

διδασκόντων. Επισημαίνεται ότι το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολής θα ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. από την οποία θα παρέχεται, όποτε αυτό απαιτείται, η απαραίτητη πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους.

iv. Ως ημερομηνία έναρξης της σχολής εκτιμάται ότι θα είναι η Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014».


ping_om2
pali_om2
ksifaskia_om2
arsi_logo_trans (1)
par_om2
hbf.header-logo-regular
badminton_om2
(rugby)
SPORTSLAND_LOGO_small