0 LIVE

Μπαίνουν χρήματα στις ομοσπονδίες!

Κοντονής

Μειωμένες κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι είναι οι επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών, κρατικών σταδίων και λοιπών επιδοτούμενων φορέων, οι οποίες δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί από τον υφυπουργό Αθλητισμού, Σταύρο Κοντονή, από τις 17 Μαρτίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί επισήμως από τις 27 Μαρτίου. Το σύνολο των μεταβιβαστικών πληρωμών, που αφορούν ομοσπονδίες και στάδια, ανέρχεται στο ποσό των 46.952.000 ευρώ, μειωμένο κατά 12.35 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014.

 

Η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι όλοι οι εποπτευόμενοι και επιχορηγούμενοι φορείς, Εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, διοικήσεις Εθνικών Σταδίων κλπ έχουν ενημερωθεί επίσημα από την 27η Μαρτίου για το ύψος της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης του 2015, οι οποίες έχουν υπογραφεί από τον Υφυπουργό Αθλητισμού από την 17η Μαρτίου 2015.

Δυστυχώς, η αθλητική ηγεσία ήταν αναγκασμένη να κινηθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που ήδη είχε διαμορφωθεί και ψηφισθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Συνολικά ο προϋπολογισμός για τον αθλητισμό που κληρονόμησε η νέα αθλητική ηγεσία είναι κατά 15,09 εκατ. ευρώ μειωμένος σε σχέση με το 2014.

Ειδικότερα όσον αφορά στον κωδικό των Μεταβιβαστικών Πληρωμών, από τον οποίο χρηματοδοτούνται Ομοσπονδίες και Στάδια, υποχρεωθήκαμε να περιορισθούμε στο συνολικό ποσό των 46.952.000 ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο κατά 12,35 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2014.   

Παρόλα αυτά, με αντικειμενικά και αναπτυξιακά κριτήρια κατανείμαμε την ετήσια επιχορήγηση στις Εθνικές ομοσπονδίες αυξάνοντάς την, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, σε σχέση με την πρώτη διαμόρφωση του 2014, με την υπόδειξη προς τους αποδέκτες ότι κατά προτεραιότητα θα εξοφλούνται οι μισθοδοσίες και οι ασφαλιστικές εισφορές. Από αυτήν η πρώτη δόση αφορά το 40% του συνόλου.

Αυξημένη επίσης είναι η χρηματοδότηση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων λόγω των ιδιαίτερα εκρηκτικών αναγκών συντήρησης κι επισκευών, που συνοδεύτηκε με την δέσμευση ποσού της τάξης των 3000 ευρώ για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τα ιατρεία των γηπέδων. Ειδικότερα το ΟΑΚΑ επιχορηγείται με επιπλέον ποσά τα οποία δεσμεύονται για το Εργαστήριο Ντόπινγκ και το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών.

Επιπλέον, επανήλθε η πίστωση των 2,6 εκατ. ευρώ για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία παραλάβαμε περικομμένα κατά 50%.

Για δε το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ ζητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η επιπλέον ενίσχυσή του λόγω της προολυμπιακής περιόδου και η διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του από 50 σε 200 χιλ ευρώ.

Η Γενική γραμματεία Αθλητισμού ήδη, με βάση τη δυνατότητα που παρέχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρξει και δεύτερη αυξητική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τον αθλητισμό, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις επείγουσες ανάγκες των φορέων του και να κυμανθεί τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα.

Παράλληλα γίνεται αναμόρφωση και εξορθολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για αθλητικά έργα, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις περιφερειακές ανάγκες της χώρας συνολικά.

Επισυνάπτεται ο πίνακας της εγκεκριμένης ετήσιας επιχορήγησης προς τους εποπτευόμενους αθλητικούς φορείς.

 

 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΩΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2229
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ ΓΙΑ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 1.350.000,00 €
2482
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11.147.000,00 €
2571
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 17.104.000,00 €
2579
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 180.000,00 €
2599
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 13.640.000,00 €
2616
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 130.000,00 €
2744
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΘΛ. ΣΚΟΠΟΥΣ 15.000,00 €
2799
ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Κ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 3.386.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 46.952.000,00 €
100%
ΠΑγΟ 1.250.000,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 2229 1.350.000,00 €
ΟΑΚΑ 7.120.000,00 €
ΣΕΦ 3.800.000,00 €
ΕΟΕ 1.300.000,00 €
ΔΟΑ 120.000,00 €
ΕΘΝΟΑ 50.000,00 €
ΜΑΖΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.250.000,00 €
ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 2.553.000,00 €
Ε.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
Ε.Σ.ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ 673.000,00 €
ΕΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.893.000,00 €
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΑΚ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 453.000,00 €
ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 603.000,00 €
ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ 923.000,00 €
ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 743.000,00 €
ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΩΝ 753.000,00 €
Ε.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 33.000,00 €
ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 383.000,00 €
Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ 163.000,00 €
ΕΑΚΝ ΣΙΦΝΟΥ 18.000,00 €
Ε.Χ.Κ. ΣΕΛΙΟΥ* 173.000,00 €
Ε.Χ.Κ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 283.000,00 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 500.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 2482 11.147.000,00 €
ΕΟΠΕ 1.240.000,00 €
ΕΓΟ 890.000,00 €
ΕΠΟ/ΕΠΣ 540.000,00 €
ΕΙΟ 590.000,00 €
ΕΚΟΦΝΣ 790.000,00 €
ΕΟΚ 1.840.000,00 €
ΣΕΓΑΣ 2.840.000,00 €
ΚΟΕ 2.140.000,00 €
ΟΧΕ 740.000,00 €
ΕΟΑΒ 250.000,00 €
ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 250.000,00 €
ΕΟΦΠ 630.000,00 €
ΕΦΟΕΠΑ 330.000,00 €
ΕΟ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ 610.000,00 €
ΕΛΟΤ 210.000,00 €
ΕΦΟΑ 310.000,00 €
ΤΖΟΥΝΤΟ 380.000,00 €
ΙΠΠΑΣΙΑ 170.000,00 €
ΞΙΦΑΣΚΙΑ 210.000,00 €
ΠΥΓΜΑΧΙΑ 135.000,00 €
ΣΚΑΚΙ 170.000,00 €
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ 155.000,00 €
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 130.000,00 €
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 90.000,00 €
ΚΡΙΚΕΤ 25.000,00 €
ΕΟΦΣΑ 65.000,00 €
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 45.000,00 €
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ 45.000,00 €
ΕΟΥΔΑΑ 25.000,00 €
ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ 8.000,00 €
ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ 12.000,00 €
ΜΠΡΙΤΖ 7.000,00 €
ΑΟΤΕ 10.000,00 €
ΓΚΟΛΦ 8.000,00 €
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ 25.000,00 €
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ 10.000,00 €
ΟΜΑΕ 10.000,00 €
ΕΑΟμΑμΕΑ 750.000,00 €
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΦΩΝ 120.000,00 €
ΟΣΕΚΚ 100.000,00 €
ΟΔΠΕ 7.000,00 €
ΟΔΚΕ 7.000,00 €
ΟΔΒΕ 7.000,00 €
ΟΠΠΕ 7.000,00 €
ΣΕΔΥ 7.000,00 €
ΕΟΚΚΑ 7.000,00 €
ΣΕΠΠΕ 12.000,00 €
ΣΕΠΚ 14.000,00 €
ΠΣΑΚ 10.000,00 €
ΠΑΣΑΠ 10.000,00 €
ΣΕΟ 17.000,00 €
ΣΕΠ 17.000,00 €
ΠΣΑΤ 7.000,00 €

 


ping_om2
pali_om2
ksifaskia_om2
arsi_logo_trans (1)
par_om2
hbf.header-logo-regular
badminton_om2
(rugby)
SPORTSLAND_LOGO_small